เขียนแบบด้วยโปรแกรม AutoCAD 3 มิติ

   
           
              
 
AutoCAD เป็นโปรแกรมเขียนแบบวิศวกรรม ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดโปรแกรมหนึ่ง และใช้กันอย่างแพร่หลาย ด้วยคุณสมบัติ
ที่ใช้งานง่าย สะดวก และเป็นมาตราฐานสากล ซึ่งโปรแกรม AutoCAD นี้สามารถเขียนงานได้ทั้ง 2 มิติ และ 3 มิติ สำหรับหลักสูตรนี้
เป็นการต่อยอดการเขียน จาก 2 มิติ มาเป็น 3 มิติ เนื้อหาครอบคลุมการเขียนแบบงาน 3 มิติ สำหรับการใช้งานเชิงวิศวกรรม
โดยเริ่มต้นตั้งแต่พื้นฐาน หลักการเขียนงาน 3มิติ จนถึงระดับการนำไปใช้งานจริง
 
เนื้อหาหลักสูตร AutoCAD 3D :
 หลักการเบื้องต้นสำหรับงาน 3 มิติ
- ทำความรู้จักกับ AutoCAD 3D
- หลักการขึ้นรูปชิ้นงานและการออกแบบเบื้องต้น
ระบบคอร์ออร์ดิเนท (USC,WCS)
- การใช้งานและการควมคุม UCSWCS
การแสดงผลและมุมมองของภาพ 3 มิติ
- กลุ่มคำสั่งในการแสดงมุมมองของภาพ 3 มิติ
- กลุ่มคำสั่งในการแสดงผลของภาพ 3 มิติ
กลุ่มคำสั่ง 3D Modeling
- กลุ่มคำสั่งการสร้างรูปทรงต่างๆ
- การสร้างชิ้นงาน 3 มิติ จากเส้น 2มิติ
กลุ่มคำสั่ง Solid Editing
- กลุ่มคำสั่งการเคลื่อนย้ายชิ้นงาน
- การแก้ไข Solid model
กลุ่มคำสั่ง Boolean Operation
- Union
- Subtract
- Intersect
กลุ่มคำสั่ง 3D Operation
การสร้างภาพสมือนจริงและการ Render
การกำหนด Lights & Sun
การกำหนด Material ให้กับชิ้งงาน
-สรุปภาพรวมทั้งหมดของการเรียนการสอน
 
* รายละเอียดของการสอนอาจมีการยืดหยุ่นตามความเหมาะสมของผู้เรียน
** การสอนเน้นให้ผู้เรียนเข้าใจและรู้จักประยุกต์การใช้งาน
 
ความรู้พื้นฐานเบื้องต้น
- การใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐาน
- มีความรู้พื้นฐานทางด้านการออกแบบ เขียนแบบ
 

 
วิทยากร
ว่าที่ ร้อยตรี เชิดศักดิ์  เพาะบุญ (อ.พล)
การศึกษา
ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี(บางมด)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 -
สมัครสมาชิก
Login
Password
Forgot Password
New Member Register
เหตุใด ท่านต้องการเรียนเขียนแบบวิศวกรรม
เพื่อสมัครงาน/เปลี่ยนงาน
เพื่อใช้ในธุรกิจส่วนตัว
เพื่อใช้ในการเรียน
เพื่อเพิ่มทักษะการทำงาน
เพื่อเพิ่มพูนความรู้/เพื่อให้รู้

  
© 2017 All Rights Reserved
Powered by
ThaiWebWizard.com